audio    video    lasīt tekstu  (Svētrunai noklikšķiniet uz vēlamo formātu)
  1
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8

 • Svētrunas
  Kā valdīt pār jūtām?    

  Ričards De Hāns


 • Svētrunas
  Damaskas stunda!  (Bībeles tēma: Apustuļu darbi 6,9)  

  Viljams Fetlers


 • Svētrunas
  Kristus krusta centralitāte!  (Bībeles teksts: 1.Kor.1,23-4; Gal. 2,20)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Kristības nozīme  (Mateja evanģēlijs 28,18-20)  

  F. B. Meijers


 • Svētrunas
  Podnieka namā!  (Bībeles tēma: 2.Timoteja vēstule 2.nodaļa  20-21.pants)    

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Aizdarīsim durvis!  (Bībeles tēma: 1.Mozus grāmata 7.nodaļa)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  "Pie Bābeles upēm!"  (Bībeles tēma: 2.Ķēniņu grāmata  25.nodaļa 1-2.panti )  

  Viljams Fetlers


 • Svētrunas
  Jāiet tālāk!  (Bībeles tēma:Jāņa evanģēlijs 7,28)  

  Viljams Fetlers


 • Svētrunas
  Kas ir pasaules uzvarētājs!  1.daļa  (Bībeles teksts: 1.Jāņa vēstule 5.nod. 4-5)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Kas ir pasaules uzvarētājs!  2.daļa  (Bībeles teksts: 1.Jāņa vēstule 5.nod. 4-5)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Septiņkārtīgs prieks!  (Bībeles teksts: Vēstule filipiešiem 3,1)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Bēdas un ieprieca! (Bībeles teksts: Jāņa evanģēlijs 16,33  )

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Konflikts starp gaismu un tumsību!  (Bībeles teksts: Ījaba grāmata 1.nodaļa)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Kā sauc tavu Dievu?  (Bībeles teksts: 2.Mozus grāmata 3,14  )

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Vai ir vērts būt kristietim?  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Kalposim tam Kungam!  (Bībeles teksts: Jozuas 24,1-15)    

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Jēzus iejāj Jeruzālemē!  

  Jānis A Šmits






  1
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
© 2008 Svetrunas.lv