Billijs Grēms: Laimes noslēpums

Saturs

  IEVADAM

  LAIMES MEKLĒJUMI

  LAIME NABADZĪBĀ

  LAIME BĒDĀS

  LAIME LĒNPRĀTĪBĀ

  LAIME IZSALKUMĀ

  LAIME ŽĒLSIRDĪBĀ

  LAIME SIRDSŠĶĪSTĪBĀ

  LAIME MIERA NEŠANĀ

  LAIME VAJĀŠĀNĀS

  LAIMES NOSACĪJUMI


   www.svetrunas.lv

Jēzus kalna svētrunas apcere: Laimes Noslēpums


Šo grāmatu es veltu saviem vecākiem, kas savu dzīvi svētījuši Dievam un atklājuši man laimes noslēpumu, rakstītu viņu sirdīs.

Apsēdos, lai rakstītu par visu laiku vislielāko svētrunu — Kalna svētrunu, bet es aprobežojos tikai ar astoņiem Svētlaimes likumiem. Jo vairāk tajos iedziļinājos, tos pārdomāju un apskatīju, jo skaidrāk sapratu, ka šai svētrunā Jēzus Kristus rāda ikvienam personīgās laimes veidus, piemērotus katram cilvēkam, katrai rasei, katra gadsimtā un stāvoklī.

Pirms ķēros pie spalvas, nolēmu apskatīties, ko citi sacījuši par to. Mani pārsteidza tas, ka par šo tēmu tik maz atradu ko uzrakstītu. Vairums Bībeles komentētāju velta tiem maz vietas, bet šajos Kristus Svētlaimes likumos atrodas Viņa mācības dziļums un pievilkšanas spēks. Šie likumi ir revolucionāri. Viņi ir pārsteidzoši. Tie ir ļoti dziļdomīgi un tomēr apbrīnojami vienkārši. Ja tos pilnīgi iesakņotu dzīvē, tie pārvērstu visu pasauli. Ja jūs piemērotu šos likumus savai personīgai dzīvei, jūs kļūtu jauns cilvēks.

Nevienam rakstniekam pat desmit tūkstoš lappusēs neizdotos izsmelt šo ievērojamo Kristus vārdu nozīmi. Es arī skaru tikai galvenos jautājumus. Zināms, Svētlaimes likumi pasvītroja pārsteigtajiem Jēzus Kristus klausītājiem vienu un atkārtotu ideju: laimi šai pasaulē... un nākošo mūžīgo dzīvi.

Ja laimē redzams gara miers, drošība, miers, prieks un dvēseles apmierinātība, tad Jēzum Kristum piederēja augstākā laimes pakāpe. Mēs nekur nelasām, ka Viņš smējies, kaut esmu pārliecināts, ka Viņš šad tad arī smējās. Viņš netiecās pēc izpriecas, pēc pārmērīgas jautrības, pēc jokiem. Viņa laime nebija arī atkarīga no ārējiem apstākļiem. Viņš nebija laimīgs materiālā bāzē. Viņš dzīvoja garīgā līmenī, kas stāv augstāk par pārējiem dzīves apstākļiem un augstāk par bailēm no nākotnes. Savus smagos dzīves momentus Viņš pārdzīvoja mierīgi, nesatricināmi. Ar to pašu gara mieru Viņš baudīja pat nāvi. Kāds bija Viņa noslēpums? To Viņš atklājis šajos svētlaimīgos likumos. Sekosim Viņam, un atradīsim ari mēs šo laimes noslēpumu!

BILLIJS GRĒMS