SVĒTRUNA : Jēzus - neatzītais skolotājs(Pravieša Jesajas 3.kalpa dziesma)
Dr. Jānis A Šmits - "Pestīšanas templis" Rīgā, Latvijā


Alternatīvi formāti:


Līdzīgas svētrunas pieejamas www.svetrunas.lv