SVĒTRUNA : Jēzus atbrīvotājs(Pravieša Jesajas 1.kalpa dziesma)
Dr. Jānis A Šmits - "Pestīšanas templis" Rīgā, Latvijā


Alternatīvi formāti:


Līdzīgas svētrunas pieejamas www.svetrunas.lv