SVĒTRUNA : Jēzus - labais gans!(Pravieša Jesajas 2.kalpa dziesma)
Dr. Jānis A Šmits - "Pestīšanas templis" Rīgā, Latvijā


Alternatīvi formāti:


Līdzīgas svētrunas pieejamas www.svetrunas.lv