SVĒTRUNA : Jēzus - Mesija! (1.daļa)(Pravieša Jesajas 4.kalpa dziesma)
Dr. Jānis A Šmits - "Pestīšanas templis" Rīgā, Latvijā


Alternatīvi formāti:


Līdzīgas svētrunas pieejamas www.svetrunas.lv