Video

Svētruna - Dr. Jānis A Šmits      (36 minūtes)

Dieva mistērija!Bībeles teksts:
  Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā.
  Pēc savas gribas labā nodoma, Viņš mīlestībā jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltījis savā mīļotajā dēlā.
  Viņā mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltījis ar dziļu gudrību un atziņu. Atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas, laikam piepildoties, bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas - Kristus, ir to, kas debesīs, ir to, kas virs zemes.
(Vēstule efeziešiem 1,3-10)