Video

Svētruna - Dr. Jānis A Šmits      (40 minūtes)

Garā bagāti!Bībeles teksts:
  Un Laodiķejas draudzes eņģelim raksti: Tā saka tas, kas ir Amen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums.
  Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne auksts ne karsts. Kaut jel tu būtu auksts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne auksts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes.
  Tu saki: es esmu bagāts bagātīgi, un man nav nekāda trūkuma, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails.
  Es tev došu padomu: pērc no manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsegtos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles, tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs.   Jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies!
  Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis, uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana Tēva uz viņa goda krēsla. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.
(Jāņa atklāsmes grāmata 3,14-22)