Dieva mīlestība!
(9/11 terorakta kontekstā)
Billijs Grēms

Mana sirds ir nospiesta! Un zinu, ka arī jūsu - par to, ko mūsu zeme patreiz pārdzīvo. 11.septembra uzbrukums ticis dēvēts parr asiņaināko dienu Savienotajās Valstīs kopš civilā kara. Tas bija kautkas neticams un sirdi plosošs redzot šīs daudzās dzīvības aizejam bojā uz šīm 4 lidmašīnām pie Pentagona un "Twin Towers". Pirms šī uzbrukuma mūsu kultūra savas uzmanības centrā turēja jaunāko dziesmu, jeb labāko filmu. Cilvēku uzskatīja par varoni, ja viņš basketbola grozā varēja labi iemest bumbu, jeb prata nospēlēt uz ģitāras labu akordu. Bet tagad mēs noprotam, kas patiesi ir īsts varonis. Tie ir parasti cilvēki - kā ikviens no mums! Bet kuri veikuši neparastas lietas. Kas var aizmirst to apbrīnojamo drošsirdību, kuru parādīja ugunsdzēsēji un policija kad tā steidzās iekļūt degošajā celtnē, kamēr visi metās no tās bēgt! Tie atdeva savas dzīvības par cilvēkiem, kuri tiem bija pilnīgi sveši. Vai tas mums neatgādina to ko darīja Jēzus pie krusta, kad Viņš pacēla šo koka krustu un nesa to uz Golgātas kalnu. Taču ļaužu pūlis par to nejūsmoja. Tieši pretēji, tie Viņu izsmēja. Viņi bija Viņu apspļaudījuši un plūkuši Viņa bārdu. Tie Viņa muguru bija uzaruši kā ar arklu. Pat pēc tam, kad tie jau bija Viņu pie krusta pienaglojuši, tie par Viņu ņirgājās. Bet Viņš visu panesa. Kāpēc? Tāpēc, ka Viņš mīlēja tevi un mani. Un Viņš mūs mīl arī šovakar! Šovakar vēlos īsumā runāt par Dieva mīlestību.

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību." (Jāņa ev. 3,16) Tā ir pati pirmā rakstu vieta, kuru man māte mācīja. To nekad neesmu aizmirsis. Drošvien par to esmu sludinājis jau 1000 reizes. Šobrīd liela daļa no pasaules sajūt terorisma un kara postošās sekas. Bet ir arī citas lietas, kas mūs traucē: slimība, nabadzība, rasisms, ienaids, vardarbība, aids vīruss, bezdarbs, šķiršanās, psiholoģiskas problēmas, apnicība, slepkavības statistika, morālas problēmas - avīzes ir pilnas ar to! Citiem vārdiem, pasaule nebeidza grēkot pēc 11.septembra. Dievu nevar ielikt eksperimenta tūbiņā. Jūs Viņu neieraudzīsiet uz saviem kompjūtera ekrāniem, bet tas nenozīmē, ka Viņš nav reāls. Viņš ir visa radītājs! Viņš ir radījis visu, kas pastāv. 1.Mozus 1,1 saka: "Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi." Caur tā Kunga vārdu debesis tika radītas un viss tā pulks ar Viņa mutes dvašu. Un mēs atzīstam visu šo tehnoloģiju, lai līdzinātos Dievam. Tas nebija tā motīvs, bet šķietami tas ir tā noticis. Bet tagad mūs šausmina tas, ka tehnoloģija iznīcinās mūs pašus!

Vēl Bībele māca, ka Dievs ir Gars. Tad tālāk Bībele vēsta, ka Vi;n;s nemainās. "Es esmu tas Kungs, un Es nemainos!" "Viņā nav pārmaņu ēnu!" Dievs ir svēts. Viņš ir taisnīgs visos savos ceļos, un svēts visos savos darbos. Un tad Bībele saka, ka Dievs tiesās pasauli. "Ir nolikts cilvēkam vienreiz mirt un pēc tam tiesa." Tu reiz stāvēsi tiesas priekšā! Ja tu nepazīsti Kristu, tu reiz stāvēsi lielā baltā troņa tiesas priekšā! "Dievs cels katru darbu priekšā tiesā, katru slepenu lietu, vai tas būtu labs vai ļauns." Visu, ko tu jebkad esi darījis, stāvēs atklāts lielās tiesas priekšā! Visi tavi grēki tur būs. Varbūt tu saki, jā, labi, bet es nebūšu tur vienīgais, tur būs daudzi man līdzās. Nē, tiesas priekšā, kā arī ellē, tu būsi viens! Tavi draugi tev nebūs blakus, tavas izklaides un iedzeramās glāzes tur nebūs. Tu būsi viens pats ... kails ... Dieva priekšt Bībele arī saka, ka Dievs ir mīlestība. 1.Jāņa 4,8 vēsta: "Dievs ir mīlestība" Un es pie šī vārda tveros. "Jā, Es esmu tevi mīlējis ar mūžīgu mīlestību"(Jeremijas 31,3)

Kādus gadus atpakaļ bija populāra dziesma, kas skanēja šādi: "Nevaru dzīvot šādā pasaulē, kurā nevar atrast mīlestības!" Bet tev tādā nav jādzīvo! Jo Dievs tevi mīl! Lai arī cik ļauns tu nebūtu bijis, lai arī cik grēku tu nebūtu padarījis, Dievs tevi mīl. Par to vien es ar jums varētu runāt visu vakaru ilgi! Un Dievs nav tikai Dievs, kurš tiesā, bet arī Dievs kurš mīl.Viņš ir arī Dievs, kurš apžēlo un piedod. Viņš vēlas tev piedot. Viņš sniedz tev Savu apžēlošanas roku - jums ikvienam, kurš vēlas atdarīt savu sirdi un Viņu tur pieņemt.

Mēs nojaustam, ka kautkas nav kārtībā ar cilvēka dabu: terorisms, karš, skaudība, imoralitāte, rasisms, aizspriedumi, nabadzība. Grēks ir tas, kas ir nepareizi ar šo pasauli. Un vienīg Jēzus Kristus var to atrisināt. Neviens cits nevar tev piedot, kā vienīgi Jēzus. Tava problēma ir grēks. Bībele saka, ka "grēka noslēpums jau strādā." 1,Jāņa 3,4 saka, ka grēks ir likuma pārkāpšana. Vai tu pazīsti desmit baušļus, un vai tu jebkad esi kaut vienu pārkāpis? Ja tu esi pārkāpis pat vienu, kaut vienu reizi, tu esi pārkāpis visus. Tur, kur mums būtu jāiet pa Dieva ceļu, mēs ejam paši savu ceļu un nomaldēmies. Mēs esam nomaldīušies no Dieva. Mums šķiet, ka esam uz pareiza ceļa, bet Raksti saka, ka "ir ceļš, kas cilvēkam šķiet pareizs, bet tā gals ir nāve." Ir divi ceļi: ir platais ceļš, labi apgaismots, jautrs - un lielākā daļa no mums pa to ejam. Bet ir arī šaurais ceļš. Šaurais ceļš ved uz debesīm un paradīzi. Jēzus ir uz šī ceļa un tu atrodies krustcelēs. Par kuru ceļu tu iesi. Tev ir jāizvēlas! Tu saki, jā, bet es palikšu bez tā ka izvēlētos. Bet tev tas ir jādara! Tas ir Dieva izkārtojums, ka tu nevari iegnorēt šo lielo izvēli. Jo plašā ceļa gals ir nāve. Dabīga nāve, be vispirmāmkārtām garīga nāve. Atšķirtība no Dieva uz mūžību. Mūsu dvēseles atšķirtas no Dieva. To sauc par elli. Šovakar, kad jūs stāvat šajās krustcelēs, es lūgšu jums veikt savu izvēli un nākt pie Kristus, lai atvērtu savu sirdi Viņam. Varbūt jūs esat domājis, ka jau esat kristietis, bet neesat par to pārliecināts. Tur ir kāda klusa blakusesoša balss, kas saka, ka nēesat vēl gluži pārliecināts. Bet jums šī izšķiršanās ir jāveic, un jākļūst drošiem. Mēs dzīvojam šādā vēstures brīdī, kuram es nevēlētos iet cauri šos nākamos 5 gadus, ja nepazītu Kristu. Jums ir jākļūst pārliecinātiem. Piecelieties, nāciet un sakiet: "Man ir jākļūst drošam par to! Man ir vajadzīgs Jēzus!" Nāciet!


Līdzīgas svētrunas pieejamas sākumlapā:  www.svetrunas.lv