Video

Svētruna - Dr. Dentons Lotzs      (35 minūtes)

Dieva misionārs 21. gadsimtāBībeles teksts:
  Pirmajā nedāļas dienā, vakarā, kad mācekļi, bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem: Miers ar jums!
  Un to sacījis, viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līgsmi, savu Kungu redzēdami.
  Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka: Miers ar jums! Kā Tevs mani sūtījis, tā es jūs sūtu. Un to sacījis, viņš dvēsa un sacīja viņiem: Ņemiet Svēto Garu!
  Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks.
(Jāņa evaņģēlijs 20,19-23)