svetrunas.lv

Ričards De Hāns: Kā valdīt pār jūtām

Saturs

  1. RAIZES

  2. VAINAS APZIŅA

  3. KAISLĪBAS

  4. SĒRAS

    www.svetrunas.lv

RAIZES


Modernās dzives slodze var būt neiedomājami smaga. Arvien grūtāk ir tikt galā ar finansiālām grūtībām, ģimenes vajadzībām, dzīves netaisnībām, vardarbību, kara biediem, dažādiem ļauniem kārdinājumiem un vēl daudz citām lietām. Arvien lielāks skaits vīriešu un sieviešu cīnās, lai saglabātu emocionālu stabilitāti. Jebkura vecuma ļaudis saskaras ar šo problēmu. Pat ticīgie nav pasargāti un, šķiet, ka patlaban ticīgie saskaras ar emocionālām problēmām vairāk kā jebkad agrāk.

Vai tas nozīmē, ka mums jāpadodas apstākļu spiedieniem? Vai mums jākļūst par upuriem straujajai, prasīgajai dzīvei?

Nē, nekādā gadījumā. Mūsos, kas esam no jauna piedzimuši, taču mājo Dieva gars. Mums ir nākotnes cerība, kas ir enkurs mūsu dvēselēm. Un mums ir Bībele, Dieva vārds, kas mūs pamāca un pamudina un dod spēku pastāvēt dzīves spaidos un kārdināšanās. Šodien, tāpēc apcerēsim tēmu — kā valdīt pār jūtām. It sevišķi mēs aplūkosim raizes, vainas apziņu, kaislības un sēras. Es ceru, ka jūs saredzēsit tos milzīgos spēka avotus, kas pieejami ticīgajiem un ka jūs lietosiet šos avotus un tā veiksmīgi iegrožosit savas emocijas.

Apstāsimies vispirms pie vienas no visizplatītākajām un graujošākajām emocionālajām problēmām šodien — raizēm.

Zinātāji stāsta, ka raižu cēlonis nav meklējams ārpus mums, bet gan mūsos pašos. Ne tavs darbs, ne daudzie dienas pienākumi, nedz arī citi cilvēki ir tie, kas rada raizes, bet gan veids, kā tu reaģē uz ārējiem spiedieniem. Ja tu šo problēmu uzmanīgi paanalizēsi, tad tiešām redzēsi, ka tās cēloņi ir tevī pašā. Tas nozīmē, ka atbildība par šīs problēmas ierobežošanu gulstas uz taviem pleciem. Atlikušajā apceres posmā es tev gribu dot dažus padomus, kā veiksmīgi atbrīvoties no raizēm.

PAĻAUJIES UZ DIEVU!
Pirmais solis raižu pārvarēšanā ir mācīties paļauties uz Dievu. Ļoti iespējams, ka cilvēks, kas ir raižu pārņemts, cenšas visas savas problēmas un dzīves vajadzības atrisināt pats ar savu spēku un gudrību. Gudrs cilvēks toties zina, ka vispareizāk ir paļauties uz Dievu. Dāvida dziesmās mēs lasām: „Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna? Ceri uz Dievu, jo es Viņam vēl pateikšos, manam Glābējam, manam Dievam" (43. psalms 5. p.).

Lūdzu ievēro trīs vārdus — „ceri uz Dievu!" Labs padoms ikvienam mums! Cilvēks, kas pievērsis savu skatu Dievam, ir jau krietnu soli priekšā citiem raižu pārvarēšanā.

NEAIZMIRSTI LŪGT!
Otrs veids, kā pārvarēt raizes, ir lūgt. Pāvils mums dod šo labo padomu:„Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū" (Filipiešiem 4:6-7).

Varbūt dažreiz tu nejūties tā, lai lūgtu. Raižu nomāktam, tev pat var galvā ienākt doma: „Kāda tam visam nozīme? Lūgšana nekā laba nedarīs šā vai tā." Bet, draugs, bieži taisni šie brīži, kad tu nejūties tā, lai lūgtu, ir tie, kad tev lūgšana ir vajadzīga visvairāk. Lūgšana ne tikai pārmaina lietas, tā pārmaina arī cilvēkus. Saruna ar Debesu Tēvu atjauno garu un atņem raizes. Kad tu iztukšo savu sirdi Dieva priekšā, tu pamazām sāc atskārt, ka Viņa lielā spēka un neizmērojamās gudrības un mīlestības priekšā tavas bailes nebūt nav tik lielas un nepārvaramas, kā tev sākumā likās. Svētais Gars nes mieru tavai dvēselei. Saspringtie nervi atslābst. Patiesi, tu jūties labāk, kad tu sarunājies ar Dievu.

DZĪVO NO DIENAS DIENĀ!
Cits veids, kā pārvarēt raizes, ir dzīvot no dienas dienā. Jēzus saka: „Tāpēc nezudaities nākošā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi gādās. Ikvienai dienai pietiek savu pašas bēdu " (Mateja 6:34).

Vai nepietiek jau ar šīs dienas bēdām un grūtībām? Kāpēc raizēties vēl par nākošās dienas grūtumiem un problēmām?

Pie tam daudz kas, par ko šodien raizējamies, ritdien jau ir pagaisis. Cik muļķīgi tāpēc ir raizēties par neko! Ļauj man ilustrēt sacito ar kādu piemēru.

Gadiem ilgi es gandriz vai ar šausmām domāju par brīdi, kad manam tēvam no šīs dzīves būs jāšķiras. Kad es vēl biju mazs zēns, manam tēvam bija pirmā sirds lēkme. Vēlāk, kad gāju seminārā, viņš atkal gulēja uz gultas ar to pašu kaiti. Šoreiz ārsti viņam stingri noteica dzīvot pilnīgā mierā. Šajā atveseļošanās posmā es pirmo reizi stājos viņa vietā Bībeles radio raidījumu programmā. Apzinādamies, cik ļoti Dievs bija svētījis mana tēva sludināšanu un ka viņš tūkstošus bija vedis pie Kristus ar savām liecībām, es bieži ar lielu iztrūcināšanos domāju par viņa nāvi. Manu prātu stindzināja izmisums, domājot par lielo atbildību, kas tad gultos uz maniem pleciem. Mana sirds vai pamira, kad vēlu naktī zvanīja telefons. Pirmā doma man tad bija: „Vai šis ir tas brīdis?"

Tagad, kad mans tēvs ir aizgājis pie Dieva godībā, es apzinos, cik mana raizēšanās bija nepareiza, jā, grēcīga. Savas bažas mēģināju attaisnot, jo man patiesi bija nopietns iemesls raizēties par tēva nāvi. Tēvam nomirstot.es taču pazaudēšu ne tikai brīnišķīgu tēvu, bet uz maniem pleciem smagi gulsies arī pienākums turpināt tēva pasaules mērogā izvērsto sludināšanas darbu. Cik mazticīgs es biju! Cik daudz dvēseles miera biju zaudējis raizējoties, nevis paļaujoties uz Dievu!

Es gribu dalīties savā pieredzē ar jums, lai jūs varētu mācīties no manām kļūdām. Kad beidzot pienāca bridis, ko es ar tādām bažām biju gaidījis visus šos gadus, es sajutu neaprakstāmu mieru; mieru un drošību, ko ne sapnī nebiju iedomājies. Es sajutu, ka Dievs vada un dod spēku brīnišķīgā veidā. Piedzīvoju, ka Dieva apsolījums Pāvilam: „Tev pietiek ar manu žēlastibu," kļuva par manas dzīves īstenibu.

Jā, kāpēc lai raizējamies par rītdienu, ja Dievs tik bagātīgi mūs apgādā šodien!

ATCERIES DIEVA UZTICĪBU!
Ceturtais veids, kā izkliedēt raizes, ir atcerēties, ka Dievs ir uzticīgs. Pravietis Jeremija saka: „Tā ir tā Kunga žēlastība, ka mēs vēl gluži pagalam neesam; Viņa žēlastībai vēl nav pienācis gals. Tā ir ikrītu jauna, un liela ir tava uzticība" (Raudu dziesmas 3:22-23). Katrs ticīgais var liecināt par Dieva lielo uzticību.
APZINIES DIEVA KLĀTNĪBU!
Vēl kāds cits veids kā apklusināt raizes ir atcerēties, ka Dievs ir vienmēr ar tevi. Lasi Ebreju vēstulē 13:5-6! Šie vārdi tev dos spēku!

Apziņa, ka Dievs ir pie mums, palīdz aizdzīt raizes. Kad es domāju par apsolījumiem piektajā pantā „Es tevi neatstāšu un nepametīšu," es varu droši teikt „es nebaidīšos. Ko cilvēks man darīs?" (6. pants). Es varu būt drošs, ka nav neviena vientuļa ceļa, nevienas tumsā atstātas mājas, nevienas slimnīcas uzgaidāmās istabas, kur Viņš nebūtu klāt, lai mierinātu un stiprinātu mani. Jā, Dieva bērns, apzinies Dieva klātnību! Tā var darīt brinumus tavā dzīvē.

TICI DIEVA GĀDĪBAI!
Mans pēdējais padoms raižu pārvarēšanā ir ticēt Dieva gādībai visās vajadzībās. Kalna sprediķī Jēzus runā par zūdīšanos: „Skataities uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt klāt vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdāties apģērba dēļ? Mācaities no puķēm laukā, kā tās aug: ne tās strādā, ne tās vērpj, tomēr es jums saku: ir Salamans visā savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rītu tiek iemesta krāsnī, tā ģērbj, vai tad ne daudz vairāk jūs, jūs mazticīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai ar ko ģērbsimies? Jo pēc visa tā pagāni dzenas, jo jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajaga. Bet dzenaties papriekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šās lietas taps piemestas" (Mateja 6:26-33).

Ja Dievs rūpējas par putniem gaisā un par puķēm laukā, vai tad Viņš daudz vairāk nerūpēsies par saviem bērniem? Ja mēs ticēsim Dieva gādībai, mēs būsim spēruši nozīmīgu soli raižu pārvarēšanā.

Dieva gādība par mums sniedzas tālu pāri dienišķai maizei un apģērbam. Viņš ir spējīgs apmierināt ikvienu dzīves nepieciešamību. Padomā, piemēram, ko Viņš apsola vēstulē filipiešiem 4:19: „Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū." Apzinoties, ka mums ir šāds apsolījums, nevienam ticīgajam nav iemesla padoties raizēm par ikdienas vajadzībām.

Augšminētais pants, protams, nesaka, ka Dievs mums dos visu, ko mēs no Viņa lūdzam. Mēs tomēr varam būt droši, ka Viņš apmierinās katru mūsu vajadzību „pēc savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū." Tik tiešām, šī bagātība ir par daudz liela, lai mēs to varētu iztukšot.

KOPSAVILKUMS
Atminies šīs sešas lietas, kas palīdz apklusināt raizes:
paļaujies uz Dievu,
neaizmirsti lūgt,
dzīvo no dienas dienā,
neaizmirsti, ka Dievs ir uzticīgs,
apzinies Dieva klātnību,
tici Dieva gādībai!

Sekodams šīm pamācībām, tu atbrīvosies no raizēm, kas tavu ikdienu dara smagu un grūtu. Neļauji raizēm par rītdienu, par lietām, kas varbūt nekad nenotiks, laupīt tev prieku un mieru šodien!

Ir kāds stāsts par vīru, kura kaimiņam bija vistas un gailis, kura dziedāšana vīru ļoti traucēja. Kādu dienu agri no rīta viņš sūdzējās savam kaimiņam: „Jūsu negantais gailis visu nakti neļauj man gulēt." Kaimiņš atbildēja: „Es nesaprotu. Viņš taču tik maz trokšņo. Ja jūs sāktu skaitīt, cik bieži viņš dzied, es domāju, ka nesanāktu vairāk kā pāris reižu." Bet.otrs tūlīt atbildēja: „Ne jau tas ir svarīgi, cik bieži viņš dzied, bet gan tas, ka es nekad nezinu, kad viņš iedziedāsies!"

Cik mēs esam līdzīgi šim vīram! Mēs raizējamies par problēmām un nepatīkamām lietām, kas mūs varētu rīt sagaidīt. Mēs nedzīvojam šai dienai un nepriecājamies par Dieva gādību šai brīdī, bet aizņemamies raižu nastu no rītdienas. Mēs dzīvojam pastāvīgās raizēs un bailēs par to, kas varētu notikt. Kāds reiz sacīja, ka lielākā daļa problēmu, par ko raizējamies, patiesībā nekad nenotiek. Jo es kļūstu vecāks, jo pareizāka šī atziņa man izliekas.

Tāpēc es tevi mudinu nopietni pārdomāt labo padomu Mateja evaņģēlijā 6:34: „Tāpēc nezūdaities nākošā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi gādās. Ikvienai dienai pietiek savu pašas bēdu." Tāpat atceries apustuļa aizrādījumu filipiešiem 4:6-7: „Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū." Tā rīkojoties, mēs iegūsim dvēseles mieru un neskaitīsim sekundes, gaidot uz gaiļa iedziedāšanos.©"Kā valdīt pār jūtām" ir tulkojums no apceres "How to Handle Your Emotions" - Richard W De Haan, M.D.
Izdevējs "Cerības durvis"