audio    video    lasīt tekstu  (Svētrunai noklikšķiniet uz vēlamo formātu)
 1. «Iepriekšējā
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 • Svētrunas    Jaunākā!
  Jēzus līdzība par pazudušo grasi!  
  (Bībeles teksts: Lūkas ev. 15,8-10)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Šaurais un platais ceļš kristieša dzīvē!  
  (Bībeles teksts: Mateja ev. 7,13-23)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Kristus dalībnieki!  
  (Bībeles teksts: 1.Pētera vēstule 2,9.10)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Pēdējās lietas  
  (Bībeles teksts: Mateja evaņģēlijs 24,1-14)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Laimes noslēpums!  
  (Bībeles teksts: Mateja ev. 5.nodaļa)  

  Billijs Grēms


 • Svētrunas
  Visnopietnākais Pienākums  
  (Svētīšanās nozīmīgums)
    
  (Bībeles teksts: Lūkas evaņģēlijs 9,57-62)

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Svētā Gara apsolījums!  
  (Bībeles teksts: Lūkas ev. 24,49)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Garīga atmoda!  
  (Bībeles teksts: Ecechiēla 37,1-14)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  "Dieva pirmdzimto draudze!"  
  (Bībeles teksts: Vēstule Ebrejiem 12,18-29)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Garīgas atmodas priekšnoteikumi!  
  (Bībeles teksts: Lūkas ev. 10,1.17;
  Marka ev. 3, 14-5; 9,17-29)
         

  Jānis A Šmits
 • Svētrunas
  "Dieva svētību rezervuārs!"  (Bībeles teksts: 2.Ķēniņu grāmata 4,1-7)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Pati galvenā lieta!  (Bībeles teksts: Mateja evanģēlijs 22,15-40)  

  Nigel G Wright  (Sperdžena kolēdžas direktors - Londonā, Anglijā)


 • Svētrunas
  "Es veikšu ko jaunu!"  (Bībeles teksts: Jesajas 43, 18-21)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Dieva mīlestība! (9/11 teroru akta kontekstā)    

  Billijs Grēms


 • Svētrunas
  Dieva svētums  (Bībeles teksts: Jesajas 6.nod.)    

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Dzīve garā! 1.daļa  (Bībeles teksts: 2.Mozus grāmata 17.nod. 8-15)  

  Čarls Praiss   (Mācītājs:People's Church   Toronto, Kanādā)


 • Svētrunas
  Garā bagāti!  (Bībeles teksts: Efeziešiem 1.nod. 3-14)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  It kā ērglis!  (Bībeles teksts: 5.Mozus gr.32,9-13)    

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Stāviet stipri!  (Bībeles teksts: 2.Vēstule Tesaloniķiešiem 2.nod. 13)    

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Kas ir cilvēks?  (Bībeles teksts: Ījaba grāmata 7, 17-18  )  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Reformācija!  (Bībeles teksts: Mateja ev. 10,21-42)  

  Jānis A Šmits


 • Svētrunas
  Cilvēks, ko Dievs lieto!  

  Osvalds Dž Smits  (People's Church dibinātājs un bijušais mācītājs - Toronto, Kanādā)

 1. «Iepriekšējā
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
© 2008 Svetrunas.lv